Tid omvandlare

Tid omvandlare är en gratis online-kalkylator för konvertering metriska och brittiska enheter av tid. Omvandling mellan sekund, minut, timme, vecka, månad, år
från:
decimaler:
till:
växla
millisekund (ms)- enhet av tid / datum. Milli prefix är en SI-prefix och betyder tusendel
sekund (s) - mest använda och mest populära tidsenhet.
minut (min) - mest använda och mest populära tidsenhet. 1 minut = 60 sekund.
timme (h) - enhet av tid / datum. 1 timme = 60 minut.
dag (d) - enhet av tid / datum. 1 dygn = 24 timme
dygn (d) - enhet av tid / datum. 1 dygn = 24 timme
vecka - enhet av tid / datum. 1 vecka = 7 dygn
månad - enhet av tid / datum, används mest i kalendrar. 1 månad(synodisk) = 29.53 dygn
månad(synodisk) - enhet av tid / datum, används mest i kalendrar. 1 månad(synodisk) = 29.53 dygn
år (y) - enhet av tid / datum som används i kalendrar. 1 år(kalender) = 365.2425 dygn
år(kalender) (y) - enhet av tid / datum som används i kalendrar. 1 år(kalender) = 365.2425 dygn
Tid omvandlare