Temperatur omvandlare

Temperatur omvandlare är en gratis online-kalkylator för konvertering metriska och brittiska enheter av temperatur. Omvandling mellan celsius, kelvin, fahrenheit
från:
decimaler:
till:
växla
kelvin (K) - skala termodynamiska temperaturen vid Lord Kelvin. Absolut noll är 0 K.
celsius (oC) - temperaturskala av Anders Celsius. Fryspunkt är 0 oC.
fahrenheit (oF) - temperaturskala av Gabriel Fahrenheit. Idag är Fahrenheit ersätts med Celsius.
Temperatur omvandlare