Talsystem omvandlare

Talsystem omvandlare är en gratis online-kalkylator för konvertering enheter av talsystem / siffersystem. Omvandling mellan binära, oktala, decimala, hexadecimala
från:
till:
växla
binära (base-2) - talsystem med två nummer: 0 och 1
oktala (base-10) - talsystem med tio nummer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
decimala (base-8) - talsystem med åtta nummer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
hexadecimala (base-16) - talsystem med sexton symboler: 0-9 och A, B, C, D, E, F
Talsystem omvandlare