Längd omvandlare

Längd omvandlare är en gratis online-kalkylator för konvertering metriska och brittiska enheter av längd / avstånd. Omvandling mellan meter, centimeter, millimeter, kilometer, decimeter, tum, mil, fot, yard, nautisk mil
från:
decimaler:
till:
växla
millimeter (mm) - metriska systemet enhet af längd. Milli prefix är en SI-prefix och betyder tusendel.
centimeter (cm) - metriska systemet enhet af längd. Centi prefix är ett SI-prefix och medel hundradel.
decimeter (dm) - metriska systemet enhet af längd. Deci prefix är en SI-prefix och betyder tio.
meter (m) - mest populära och mest använda metersystemet längdenhet. SI definition: sträcka som ljuset i ett vakuum i 1/299 792 458 sekund
kilometer (km) - metriska systemet enhet af längd. Kilo prefix är en SI-prefix och betyder tusen.
tum (in eller “) - enhet af längd som används mest i USA och Storbritannien. Världen mest populära datorskärmar enhet. 1 tum = 0.0254 meter
fot (ft eller ‘) - enhet af längd. 1 fot = 0.3048 meter
yard (yd) - enhet af längd som används mest i USA och Storbritannien. 1 yard = 0.9144 meter
mil (m eller ml) - enhet af längd som används mest i USA och Storbritannien. 1 mil = 1 609.344 meter
nautisk mil (nm)- enhet af längd som används inom sjöfarten.
Laengd omvandlare