Kraft omvandlare

Kraft omvandlare är en gratis online-kalkylator för konvertering metriska och brittiska enheter av kraft. Omvandling mellan newton, kilogram-kraft, kilopond, kilonewton, poundal, dyn, gram-kraft, meganewton
från:
decimaler:
till:
växla
newton (N) - SI-enheten av kraft. Enheten är uppkallad efter Isaac Newton. 1 N = 1 kg*m/s2
kilogram-kraft (kgf) - enhet av kraft. 1 kgf = 9.8067 newton
kilopond (kp) - enhet av kraft. 1 kilopond är lika med 1 kilogram-kraft.
gram-kraft (gf) - enhet av kraft. 1 gf = 0.0098 newton
dyn (dyn) - enhet av kraft. 1 dyn = 0.00001 newton
pund-kraft (lbf) - enhet av kraft. 1 lbf = 4.4482216 newton
pundal (pdl) - enhet av kraft. 1 pdl = 0.13825495 newton
kilonewton (kN) - SI-enhet av kraft. Kilo prefix är en SI-prefix och betyder tusen.
meganewton (MN) - SI-enhet av kraft. Mega prefix är en SI-prefix och betyder miljon.
Kraft omvandlare