Energi omvandlare

Energi omvandlare är en gratis online-kalkylator för konvertering metriska och brittiska enheter av energi. Omvandling mellan joule, Btu, kilowatt-timme, watt-sekund, kalori, kilojoule, elektronvolt, fot-pund kraft, hästkraft-timme
från:
decimaler:
till:
växla
joule (j) - SI-enheten för energi. Enheten är uppkallad efter James Prescott Joule. 1 joule = 1kg * m2 / s2
fot-pund kraft (ft lb) - enhet af energi/arbete. 1 ft lp = 1.3558 joule
Btu - enhet af energi. Idag är Btu ersättas med joule. 1 Btu = 1 055 joule
hästkraft-timme (hph) - enhet af energi. 1 hph = 2 684 520 joule
kilowatt-timme (kWh) - enhet af energi. 1 kWh = 3 600 000 joule
watt-timme (Wh) - enhet af energi. 1 Wh = 3 600 joule
watt-sekund (Ws) - enhet af energi. 1 Ws = 1 joule.
kalori - mest använda energienhet i livsmedel. 1 kalori = 4.1840 joule
kilokalori - mest använda energienhet i livsmedel. 1 kilokalori = 4184 joule
elektronvolt (eV) - enhet af energi. 1 eV = 1.6021773e-19 joule
megaelektronvolt (MeV) - enhet af energi. 1 MeV = 1.6021773e-13 joule
gigaelektronvolt (GeV) - enhet af energi. 1 GeV = 1.6021773e-10 joule
kilojoule - enhet af energi. Kilo prefix är en SI-prefix och betyder tusen.
megajoule - enhet af energi. Mega prefix är en SI-prefix och betyder miljon.
gigajoule - enhet af energi. Giga prefix är en SI-prefix och betyder 109.
erg - enhet af energi. 1 erg = 0.0000001 joule
Energi omvandlare