Długość konwersja

Długość konwersja to darmowy kalkulator online do przeliczania jednostek metrycznych i imperialnych długości / odległości. Konwersja między
 
dziesiętne:
 
zamiana
millimetr (mm) - metryczna jednostka systemowa długości. Prefiks Milli jest prefiksem SI i oznacza tysięczną część.
centimetr (cm) - metryczna jednostka systemowa długości. Przedrostek Centi jest przedrostkiem SI i oznacza setną część.
decimetr (dm) - metryczna jednostka systemowa długości. Prefiks deci jest prefiksem SI i oznacza dziesięć.
metr (m) - najpopularniejsza i najczęściej używana metryczna jednostka systemowa długości. Definicja SI: odległość przebyta przez światło w próżni w 1/299 792 458 sekund
kilometr (km) - metryczna jednostka systemowa długości. Prefiks Kilo jest prefiksem SI i oznacza tysiąc.
inch (in lub “) - jednostka długości najczęściej używana w USA i Wielkiej Brytanii. Najpopularniejszy na świecie wyświetlacz komputerowy. 1 inch = 0.0254 metr
cal (in lub “) - jednostka długości najczęściej używana w USA i Wielkiej Brytanii. Najpopularniejszy na świecie wyświetlacz komputerowy. 1 cal = 1 inch = 0.0254 metr
stopa (ft lub ‘) - jednostka długości. 1 stopa = 0.3048 metr
jard (yd) - jednostka długości. 1 jard = 0.9144 metr
mila (m or ml) - jednostka długości najczęściej używana w USA. 1 mila = 1 609.344 metr
mila morska (nm)- jednostka długości używana w wysyłce.
Dlugosc konwersja