Temperatur konvertering

Temperatur konvertering er en gratis online regnemaskine til konvertering metriske og britiske enheder af temperatur. Konvertering mellem celsius, kelvin, fahrenheit
fra:
Decimal:
til:
Bytt
kelvin (K) - termodynamiske temperaturskala av Lord Kelvin. Absolutte nullpunkt er 0 K.
celsius (oC) - temperatur skala fra Anders Celsius. Frysepunktet er 0 oC.
fahrenheit (oF) - temperatur skala fra Gabriel Fahrenheit. I dag er Fahrenheit erstattet med Celsius.
Temperatur konvertering