Lengde konvertering

Lengde konvertering er en gratis online regnemaskine til konvertering metriske og britiske enheder af lengde / avstand. Konvertering mellem meter, tomme, fot, mil, kilometer, millimeter, desimeter
fra:
Decimal:
til:
Bytt
millimeter (mm) - metriske systemet lengdeenhet. Milli prefikset er en SI-prefikset og betyr tusendel del.
centimeter (cm) - metriske systemet lengdeenhet. Centi prefikset er en SI-prefikset og betyr hundredel.
desimeter (dm) - metriske systemet lengdeenhet. Desi prefikset er en SI-prefikset og betyr ti.
meter (m) - mest populære og mest brukte metriske systemet lengdeenhet. SI definisjon: avstanden som lyset i et vakuum i 1/299 792 458 sekund
kilometer (km) - metriske systemet lengdeenhet. Kilo prefikset er en SI-prefikset, og betyr tusen.
tomme (in eller “) - lengdeenhet mest brukt i USA og Storbritannia. Verdens mest populære dataskjermer enhet. 1 tomme = 0.0254 meter
fot (ft eller ‘) - enhet av lengde. 1 fot = 0.3048 meter
yard (yd) - enhet av lengde. 1 yard = 0.9144 meter
mil (m eller ml) - enhet av lengde mest brukt i USA. 1 mil = 1 609.344 meter
nautisk mil (nm)- enhet av lengde som brukes i nautisk.
Lengde konvertering