Vægt omregner

Vægt omregner er en gratis online regnemaskine til konvertering metriske og britiske enheder af vægt / masse. Konvertering mellem kilogram, pund, ton, gram, unse, milligram, troy pund
fra:
Decimal:
til:
Byt
kilogram (kg) - masseenhed. 1 kilogram er lig med massen af 1 liter vand.
milligram (mg) - enhed af masse der er hundrededel af gram.
ton (t) - enhed af masse der er lig med 1000 kg.
gram (g) - masseenhed, der er tusindedel af kilogram.
pund (lb) - britiske måleenhed for masse. 1 pund = 0.4536 kilogram
troy pund - enhed af masse. 1 troy pund = 0.373 kilogram
unse (oz) - ofte som masseenheden for guld og sølv. 1 unse = 0.0283 kilogram
Vaegt omregner