Temperatur omregner

Temperatur omregner er en gratis online regnemaskine til konvertering metriske og britiske enheder af temperatur. Konvertering mellem celsius, fahrenheit, kelvin
fra:
Decimal:
til:
Byt
kelvin (K) - termodynamiske temperaturskala af Lord Kelvin. Absolutte nulpunkt er 0 K.
celsius (oC) - temperaturskala af Anders Celsius. Frysepunktet er 0 oC.
fahrenheit (oF) - temperaturskala af Gabriel Fahrenheit. I dag er Fahrenheit erstattet med Celsius.
Temperatur omregner