Længde omregner

Længde omregner er en gratis online regnemaskine til konvertering metriske og britiske enheder af længde / afstand. Konvertering mellem meter, tomme, fod, mil, centimeter, sømil, kilometer.
fra:
Decimal:
til:
Byt
millimeter (mm) - metriske system enhed af længde. Milli præfiks er en SI-præfiks og betyder tusindedel.
centimeter (cm) - metriske system enhed af længde. Centi præfiks er en SI-præfiks og betyder hundrededel.
decimeter (dm) - metriske system enhed af længde. Deci præfiks er en SI-præfiks og midler ti.
meter (m) - mest populære og mest anvendte metersystemet enhed af længde. SI definition: distance, lys i et vakuum i 1/299 792 458 sekund
kilometer (km) - metriske system enhed af længde. Kilo præfiks er en SI-præfiks, og betyder tusinde.
tomme (in eller “) - længdeenhed mest anvendt i USA og Storbritannien. Verden mest populære computerskærme enhed. 1 tomme = 0.0254 meter
fod (ft eller ‘) - enhed af længde. 1 fod = 0.3048 meter
yard (yd) - enhed af længde. 1 yard = 0.9144 meter
mil (m eller ml) - længdeenhed er mest anvendt i USA. 1 mil = 1 609.344 meter
sømil (nm)- enhed af længde, der anvendes i bådtrafik.
Laengde omregner