Vinkel omvandlare

Vinkel omvandlare är en gratis online-kalkylator för konvertering metriska och brittiska enheter av vinkel. Omvandling mellan radian, grad, minut, sekund, mil, full cirkel, 1/2 cirkel, 1/4 cirkel, rätt vinkel, gon, point
från:
decimaler:
till:
växla
radian (0) - mest använda vinkelenhet. Full cirkel = 360 grads.
grad (') - vinkelenhet. 60 minut = 1 grad.
minut ('') - vinkelenhet. 60 sekund = 1 minut.
sekund (rad) - vinkelenhet. 1 rad = 57.2958 grad.
mil eller milliradian - vinkelenhet. Milli prefix är ett SI prefix och betyder en tusendel.
full cirkel - vinkelenhet. Full cirkel = 360 grads
1/2 cirkel - vinkelenhet. 1/2 cirkel = 180 grads
1/4 cirkel - vinkelenhet. 1/4 cirkel = 90 grads
rätt vinkel - vinkelenhet. Right angle is equal to 1/4 cirkel
gon eller nygrader - vinkelenhet. Full cirkel = 400 grad
point - vinkelenhet som används vid navigeringen. 1 full cirkel = 32 point
Vinkel omvandlare