Area omvandlare

Area omvandlare är en gratis online-kalkylator för konvertering metriska och brittiska enheter av area. Omvandling mellan kvadratmeter, kvadrattum, kvadratfot, hektar, kvadratcentimeter, kvadratmillimeter
från:
decimaler:
till:
växla
kvadratmeter (m2) - mest använda metriska systemet enhet af area. Område quadrat med sidor av 1 meter
kvadratmillimeter (mm2) - metriska systemet enhet af area. Milli prefix är en SI-prefix och betyder tusendel. Område quadrat med sidor av 1 millimeter
kvadratcentimeter (cm2) - metriska systemet enhet af area. Centi prefix är ett SI-prefix och medel hundradel. Område quadrat med sidor av 1 centimeter
kvadratkilometer (km2) - metriska systemet enhet af area. Kilo prefix är en SI-prefix och betyder tusen. Område quadrat med sidor av 1 kilometer
kvadratmil - enhet af area. 1 kvadratmil = 2589988.11 kvadratmeter
kvadratyard - enhet af area. 1 kvadratyard = 0.83612736 kvadratmeter
kvadrattum - enhet af area. 1 kvadrattum = 0.00064516 kvadratmeter
kvadratfot (sq ft) - enhet af area. 1 kvadratfot = 0.09290304 kvadratmeter
acre - enhet af area. 1 acre = 4 046.8 kvadratmeter
hektar (ha) - enhet af area som är lika med 10 000 kvadratmeter
ar (a) - enhet af area som är lika med 100 kvadratmeter
Area omvandlare